Artykuły o Second Life

Część 21 - Własny kawałek ziemi - opcje wirtualnej parceli

Tak jak obiecałem, czyli dziś na szybko omówię okno dotyczące ustawień parceli. Różni się ono przede wszystkim tym, że dotyczy tylko fragmentu regionu. Również metoda jego otwierania jest inna niż okno Estate.

Są dwie metody otwierania okna parceli. Pierwszy sposób to kliknięcie w nazwę regionu na górnym pasku. Wtedy otworzy nam się okno dotyczące parceli, na której znajduje się dany awatar. Drugim sposobem jest kliknięcie na ziemi prawym przyciskiem myszy i wybranie z menu About. Drugi przypadek może dotyczyć każdej parceli na danym regionie.

Kiedy wyświetli nam się okno, widzimy w nim różne zakładki z opcjami, tak jak to miało miejsce w oknie ustawień Estate. Jest tych podobieństw bardzo dużo, lecz działają one w innym zakresie. Estate daje nam władzę nad całym regionem, a opcje parceli tylko na tej jednej, jeżeli mamy do niej odpowiednie prawa.

Pierwsza zakładka określa ogólne ustawienia parceli, m.in. jej nazwę i opis (inny niż regionu). W tej zakładce możemy ustawić, aby właścicielem była grupa, a nie nasz awatar (jeżeli nasz awatara jest oczywiście Ownerem). Możemy nie tylko ustawić grupę, ale nadać jej stosowne prawa. Prócz tego jest możliwość ustawienia, czy ziemia ma być na sprzedaż (wyświetli się okno z opcjami, czy każdy może kupować, czy tylko wybrany awatar oraz cenę, za jaką sprzedajemy daną parcelę). Na samym dole możemy odczytać wielkość danej parceli w metrach kwadratowych, ruch na tej parceli (Traffic) oraz możemy daną ziemię odebrać, jeżeli jesteśmy właścicielem regionu. Ta zakładka również umożliwia kupienie ziemi, jeżeli jest ona wystawiona na sprzedaż.

Druga zakładka informuje nas o tym, na jakim regionie jest dana parcela. Możemy odczytać tam regulamin danej wyspy oraz, kto jest jej właścicielem (może być to awatar lub grupa). Mamy też jeden z typów regionu (PG, Mature, Adult). Mamy też informacje dotyczące odsprzedaży regionu oraz jego podziału na parcele.

Następna zakładka daje nam szczegółowe informacje o primach i obiektach. Nie widać tego na wrzucie ekranu, lecz stąd możemy się dowiedzieć, ile primów jest dostępnych na danym regionie, ile przypada na parcelę oraz ile zostało już wykorzystane. Jest to bardzo przydatne, kiedy lubimy budować lub chcemy kupić nowy mebel do naszego domku. Mamy tez informację, ilu innych właścicieli obiektów pozostawiło nam swoje primy. Możemy przejrzeć dokładną ich listę i ewentualnie, po uprzednim zaznaczeniu jednego z nich, zwrócić te obiekty. Dzięki temu zyskamy wolne primy na zabudowę. Możemy też ustawić, po jakim czasie ma następować automatyczne zwracanie przedmiotów (nie dotyczy ta opcja obiektów właściciela).

Czwarta zakładka dotyczy uprawnień na danej parceli. Możemy tutaj zablokować terraforming, tworzenie obiektów, ich wystawianie, uruchamianie skryptów. Możemy też zabronić tworzenia LandMarków, czy latania. Również zniszczenia i popchnięcia możemy zablokować. Jest to dość poważna sprawa, kiedy chcemy mieć porządek w ogródku. Również punkt startowy i możliwość teleportu możemy ustawić.

Piąta zakładka umożliwia ustawienie adresu do radia internetowego lub kanału z mediami (np. możemy ustawić sobie Radio Konin oraz filmik o oskryptowanej piramidzie). Oczywiście, do słuchania radia musimy mieć zainstalowany Quick Time, a do obejrzenia filmu wymagany jest prócz tego obiekt, który ma skrypt do wyświetlania filmu. Możemy też ustawić tutaj, czy pozwalamy na rozmowy na Voice (rozmowy głosowe) oraz czy gesturki i obiekty mogą tutaj mieć odtwarzaną swoją muzykę.

Ostatnia zakładka dotyczy ustawień dostępu na parcelę. Możemy pozwolić na wstęp wszystkim awatarom lub też awatarom z aktywną grupą-właścicielką. Możemy też zażyczyć sobie, aby wstęp miały awatary z weryfikacją wieku. Jedną z ciekawych opcji jest ustawienie płatnego wstępu na parcelę. Wtedy każdy awatar musi opłacić wstęp, aby móc się u nas bawić. Na samym dole tej zakładki widnieją okna z listą awatarów, które mają dostęp do naszej parceli oraz listę awatarów, które mają surowy zakaz wstępu.

Kiedy już pojmiemy, jak używać tych wszystkich opcji, nasz nowy dom może być spokojnie budowany, a my możemy być spokojni, że żaden niepowołany awatar nie przeszkodzi nam w naszej mieszkaniec sielance. Ewentualnie w klubie będzie spokój podczas słuchania muzyki, a po opłaceniu wejściówki możemy obejrzeć film w naszym wirtualnym kinie.

Tutaj też drobna uwaga - Second Life ma też własne kanały telewizyjne, które w niektórych odbiornikach TV są zaprogramowane. Prócz tego możemy w audio stream'ie ustawić własny adres komputera, aby móc podzielić się z przyjaciółmi muzyką, którą właśnie słuchamy np. w WinAmpie (jeżeli będą propozycje, to napiszę artykuł, jak takie przykładowe radio utworzyć).

2010-07-22, Piotr Górski

© 2015-2019
2022 Translates by Google Translator