Artykuły o Second Life

Część 7 - E-learning

Dzisiaj skupię się nieco na bardziej Wam znanym temacie, czyli e-learningu. Nie będę wyjaśniał, cóż ono oznacza.

Na wielu uczelniach wyższych wykorzystywany jest e-learning do prowadzenia wykładów, bądź też komunikacji wykładowców ze studentami.

Najczęściej jest to w formie korespondencji e-mail lub też publikowaniu fragmentów wykładów na stronach wykładowców. Niektórzy z nich komunikują się ze studentami poprzez komunikatory internetowe, np.: Gadu-Gadu lub Skype. Niektóre uczelnie udostępniają specjalne strony internetowe, np. łódzka Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna udostępnia witrynę o nazwie Wirtualna Akademia, gdzie student może się zalogować.

Są też uczelnie w Polsce, które poszły o krok dalej i wykorzystują w e-edukacji wirtualne światy.

Uniwersytet Jagielloński honoruje wykłady prowadzone właśnie w Second Life w Academia Electronica, gdzie awatary zbierają się w budynku (kształtem przypominającym duży komputer) akademii i mogą uczestniczyć w wykładzie najczęściej prowadzonym z użyciem Voice (głosowa możliwość rozmowy w SL).

Prócz tego są prowadzone w Second Life wykłady o tematyce dowolnej, często połączone dyskusją prowadzoną przez Voice, jak i na chacie. Tego typu spotkania są organizowane w Audytorium na wyspie Polish Community.

Swój region ma również Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konferencje prowadzone są na cyfrowo wybudowanym rynku.

 

Jednak Polska od niedawna zajmuje się e-learningiem w SL. Wiele znanych zagranicznych uczelni od wielu lat prowadzi ćwiczenia w wirtualnym świecie, np. Harvard, czy Oxford. Prowadzone są najczęściej kursy językowe lub też kursy, gdzie wymagane są trójwymiarowe modele do ćwiczeń (w SL łatwiej pokazać DNA niż w sali lekcyjnej).

E-learning w Second Life to połączenie tak naprawdę tradycyjnego chata, audio-konferencji, jak i prezentacji multimedialnych (specjalne oskryptowane obiekty służą za interaktywne tablice, na których można wyświetlać obrazy (tekstury) lub nawet strony internetowe). Dodatkowo w SL nie ogranicza nas odległość. Możemy wziąć udział w kursach zagranicznych, ponieważ wstęp najczęściej jest wolny (jedynym ograniczeniem jest liczba awatarów na regionie).

 

W ramach mojego Wirtualnego Projektu Wizytówki Miasta Konina również chcę, prócz promocji miasta, zająć się współpracą między placówkami dydaktycznymi, mającymi swoje siedziby w naszym mieście, w programach e-learningu 3D. Może to dać szansę naszemu miastu na lepszą edukację Waszego pokolenia, jak również otworzyć przez Koninem nowe drogi rozwoju, których aktualnie mamy niestety mało.

2010-04-15, Piotr Górski

© 2015-2019
2022 Translates by Google Translator