SLowiec Republikański

Rząd Polskiej Republiki

Pragnę przedstawić szanownym czytelnikom składy poprzednich rządów Polskiej Republiki.

Rząd Tymczasowy PR:
Ministrowie z ramienia Królowej:
Jacek Shuftan, Lincoln Beck
Ministrowie wybrani przez republikan:
Agata Bedrosian, Madelaine Sautereau, WoodPaker Barbosa

Rząd II Kadencji:
Minister z ramienia Królowej:
Morrigan Polanski
Ministrowie wybrani przez republikan:
Marita Karu, MaxJames Chemistry, Pietia Szondi, Radoslaw Jetcity

Rząd III Kadencji:
Minister z ramienia Królowej:
Ando Karu
Ministrowie wybrani przez republikan:
aman Morrisey, Beyonce Weatherwax, Madelaine Sautereau
Minister wybrany przez rezydentów:
Margolcia Greenwood

Rząd IV Kadencji:
Minister z ramienia Królowej:
Madelaine Sautereau
Minister wybrany przez republikan:
Beyonce Weatherwax
Minister wybrany przez rezydentów:
aman Morrissey

MaxJames Chemistry

Mapa pogodowa dla Konina
© 2015