SLowiec Republikański - skład

MaxJames Chemistry - redaktor naczelny, właściciel gazety
Eve Amoufhaz - redaktorka terenowa
Dsx Viking - grafik
Rebecca Miami - kolportaż
Mapa pogodowa dla Konina
© 2015