O projekcie

Projekt Wirtualnej wizytówki miasta Konina w formie prezentacji trójwymiarowej "Konin 3D" ma za zadanie promowanie miasta Konina na wirtualnej platformie 3D.

Głównymi elementami wizytówki mają być:

Trójwymiarowa wizualizacja miasta jest odbierana przez potencjalnych odbiorców nieco inaczej niż ukazanie informacji na stronie internetowej. Pozwala ona na żywą interakcję z otoczeniem (zabytkami, tablicami), jak i szybki kontakt z przedstawicielami miasta.

Prace nad wizytówką trwają od 21 października 2008 roku do dziś dnia.

© 2015-2019
2022 Translates by Google Translator