Artykuły o Second Life

Część 20 - Estate Region - opcje Estate Manager'a

Zapewne każdy wie, że należy zakupić serwer i wgrać na nie oprogramowanie, a następnie w pliku konfiguracyjnym wykonać pewne modyfikacje, aby wszystko działało tak, jak chcemy. Wirtualne światy mają to do siebie, że to tylko aspekt czysto techniczny. W wirtualnym świecie, jakim jest Second Life, istnieje jeszcze jedna metoda konfiguracji, ale dotycząca konkretnego regionu.

Regiony w SL różnią się ilością primów, zatem i realną ceną. Jednak konkretne ustawienia, takie jak opis regionu, podział na parcele itp. wykonuje się już po zalogowaniu. Właściciel regionu ma do dyspozycji odpowiedni panel, którym dokonuje ostatecznych ustawień.

Aby się dostać do nich, należy na górnym pasku menu wybrać World, a następnie Region/Estate. Otwiera nam się okno z wieloma zakładkami, na których jest pełno różnych opcji. Część z nich odpowiada za wygląd regionu, inne za ustawienia dotyczące rezydentów, a jeszcze inne mogą blokować skrypty, czy nawet spowodować, iż region zostanie zrestartowany (czyli awatary zostaną wyrzucone z regionu, a on sam będzie załadowany ponownie z bazy danych).

Dostęp do opcji estate ma tylko i wyłącznie właściciel regionu (Owner) oraz osoby, którym nadał on prawa Estate Manager.

Pierwsza zakładka dotyczy podstawowych ustawień regionu, czyli możliwości terraformingu, latania nad regionem, zezwolenia na niszczenie, popychanie i wiele innych. tutaj możemy ustawić, ile awatarów jednocześnie może się na naszym regionie znajdować. Są też opcje odnoszące się do sprzedaży regionu i podziału go na parcele (o nich będzie w następnym artykule). Tutaj również ustawiamy, czy region ma być wyświetlany w wyszukiwarce. Możemy nawet wysłać konkretnego awatara (lub wszystkie) do ich pozycji domowej.

Druga z zakładek umożliwia nam zablokowanie poszczególnych opcji obiektów, które na nim się znajdują - skryptów, kolizji, czy też ich fizyki. Mamy też dostęp do globalnego zwracania obiektów danego awatara z uwzględnieniem, czy mają to być tylko obiekty ze skryptem, czy wszystkie. W tej zakładce mamy też możliwość sprawdzenia, gdzie aktualnie dochodzi do kolizji, czy też przegląd skryptów uruchomionych na danym regionie (tutaj też możemy zatrzymać skrypt, który obciąża region). Na końcu są opcje dotyczące restartu, czyli po jakim czasie ma być restart oraz ewentualnie dać znać, o ile ma ten restart zostać opóźniony, jeżeli czasu daliśmy za mało, aby każdy z awatarów mógł opuścić teren.

Trzecia zakładka umożliwia zmianę tekstury na terenie oraz ustawienie, przy minimalnej i maksymalnej wysokości przy wybranym narożniku (minimalna wysokość - do nie ładowania jest pierwsza tekstura; maksymalna - od niej ładowana jest czwarta tekstura). Poszczególne przejścia między teksturami zachodzą płynnie, dzięki czemu możemy odwzorować naturalny wygląd jakiegoś terenu (szczegóły można wyczytać z informacji, która jest na zakładce).

Czwarta zakładka określa nam wysokość poziomu wody (czyli 0 nie oznacza, że tam jest woda). Możemy też ustawić maksymalną i minimalną wysokość dla kształtowania terenu, co umożliwia nam kontrolowanie zmian przy terraformingu. Mamy też możliwość zmiany oświetlenia regionu. Prócz tego możemy załadować na serwer plik RAW z zapisanym kształtem lub też kształt regionu zapisać do pliku RAW na własnym dysku twardym (przydatne, kiedy chcemy, aby kilka regionów wyglądało tak samo).

Warto w tym momencie wspomnieć, że podczas edycji pliku RAW, a dokładnie kanału niebieskiego, możemy zmienić wysokość lustra wody dla regionu.

Kolejna zakładka dotyczy już zarządców regionu. Mamy tutaj możliwość ustawienia, którzy rezydenci i jakie grupy mogą mieć dostęp do globalnych ustawień. Takie osoby mają też możliwość bezpośredniego działania przy awatarach, które zwiedzają region (menu wywoływane poprzez kliknięciem prawego przycisku myszy na awatarze). Możemy również ustawić, który awatar ma brak dostępu do danego miejsca. Prócz tego w tej zakładce możemy ustawić, na jakiś zasadach i kto może wejść na region, co czasem jest przydatne przy organizowaniu imprez lub też wykładów - czyli zmniejszyć tym samym lagowanie). Mamy również dostęp do ustawień czasu na regionie.

Ostatnia, czyli szósta zakładka umożliwia zmianę opisu naszego regionu. Najczęściej w tym polu są umieszczane regulaminy danego terenu (zmiana opisu następuje poprzez przeciągnięcie notatki z Inventory do okna z opisem). Treść, która zostanie tutaj wstawiona, pojawia się na każdej parceli na regionie i zmienić ją może tylko właściciel oraz wyznaczeni zarządcy (Estate Managers).

Widzimy zatem, że opcji administracyjnych jest dużo i potrafią one wiele. Poza tym wyświetlają się one tylko i wyłącznie wyznaczonym osobom, czyli zwykły śmiertelny awatar nie ma do nich dostępu (a jeżeli ma, to pewnie przez jakiś błąd lub jest osobą wyznaczoną).

 

Prywatnie przyznam, że zakładki dotyczące ustawień tekstur terenu oraz poziomu wody najbardziej lubię. Jest z nimi naprawdę dużo zabawy i czasem można spędzić parę godzin na samym ustawianiu tekstur, czy się dobrze nakładając. A wniesione poprawki nie ładują się od razu, ponieważ serwer musi je na początek obrobić. Natomiast piki RAW możemy wykonać np. w PhotoShopie poprzez modyfikację kanału dla koloru czerwonego (szczegóły, jak otworzyć taki plik znajdują się po kliknięciu znaku zapytania, obok przycisku do ściągania kształtu terenu na dysk).

2010-07-15, Piotr Górski

© 2015-2019
2022 Translates by Google Translator